Phiên Bản:
Cao Cấp
Tiêu Chuẩn
Đặc Biệt
Màu sắc:
LEAD 125cc - XÁM - Cao Cấp XÁM - Cao Cấp
LEAD 125cc - ĐEN - Đặc Biệt ĐEN - Đặc Biệt
LEAD 125cc - XANH - Cao Cấp XANH - Cao Cấp
LEAD 125cc - ĐỎ - Cao Cấp ĐỎ - Cao Cấp
LEAD 125cc - TRẮNG - Cao Cấp TRẮNG - Cao Cấp
LEAD 125cc - TRẮNG - Tiêu Chuẩn TRẮNG - Tiêu Chuẩn
LEAD 125cc - ĐỎ - Tiêu Chuẩn ĐỎ - Tiêu Chuẩn
LEAD 125cc - BẠC - Đặc Biệt BẠC - Đặc Biệt

LEAD 125cc

Cao Cấp / XÁM - Cao Cấp
Giá bán:Liên hệ
Giá xe sẽ khác nhau theo phiên bản, màu sắc
Khuyến mãi đang được áp dụng tại Hệ Thống Hồng Đức

Hỏi đáp - Bình luận

Sản phẩm đã xem