Tin tức

Hồng Đức vinh danh nhân viên xuất sắc tháng 12 - 2023

Hồng Đức vinh danh nhân viên xuất sắc tháng 12 - 2023

Th 4 31/01/2024 1 phút đọc

Vinh danh và khen thưởng cho những nhân viên xuất sắc là một trong những hoạt động thường kì mỗi tháng của Hệ thống Cửa hàng... Đọc tiếp

Hồng Đức vinh danh nhân viên xuất sắc tháng 10 - 2023

Hồng Đức vinh danh nhân viên xuất sắc tháng 10 - 2023

Th 5 09/11/2023 1 phút đọc

Vinh danh và khen thưởng cho những nhân viên xuất sắc là một trong những hoạt động thường kì mỗi tháng của Hệ thống HEAD và... Đọc tiếp

CHÚC MỪNG KỸ THUẬT VIÊN XUẤT SẮC CỦA HỒNG ĐỨC ĐƯỢC Honda VIỆT NAM VINH DANH THÁNG 9/2023

CHÚC MỪNG KỸ THUẬT VIÊN XUẤT SẮC CỦA HỒNG ĐỨC ĐƯỢC Honda VIỆT NAM VINH DANH THÁNG 9/2023

Th 5 26/10/2023 1 phút đọc

🎉🎉 Chúc mừng các kỹ thuật viên xuất sắc của Hệ thống Hồng Đức được Honda Việt Nam vinh danh dựa trên tiêu chí Khách hàng... Đọc tiếp

Hồng Đức vinh danh nhân viên xuất sắc tháng 9 - 2023

Hồng Đức vinh danh nhân viên xuất sắc tháng 9 - 2023

Th 3 17/10/2023 1 phút đọc

Vinh danh và khen thưởng cho những nhân viên xuất sắc là một trong những hoạt động thường kì mỗi tháng của Hệ thống HEAD và... Đọc tiếp

CHÚC MỪNG KỸ THUẬT VIÊN XUẤT SẮC CỦA HỒNG ĐỨC ĐƯỢC Honda VIỆT NAM VINH DANH THÁNG 8/2023.

CHÚC MỪNG KỸ THUẬT VIÊN XUẤT SẮC CỦA HỒNG ĐỨC ĐƯỢC Honda VIỆT NAM VINH DANH THÁNG 8/2023.

Th 4 20/09/2023 1 phút đọc

🎉🎉 Chúc mừng các kỹ thuật viên xuất sắc của Hệ thống Hồng Đức được Honda Việt Nam vinh danh dựa trên tiêu chí Khách hàng... Đọc tiếp

Hồng Đức vinh danh nhân viên xuất sắc tháng 8 - 2023

Hồng Đức vinh danh nhân viên xuất sắc tháng 8 - 2023

Th 5 14/09/2023 1 phút đọc

Vinh danh và khen thưởng cho những nhân viên xuất sắc là một trong những hoạt động thường kì mỗi tháng của Hệ thống HEAD và... Đọc tiếp

TRAO HỌC BỔNG HỒNG ĐỨC TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG 2023

TRAO HỌC BỔNG HỒNG ĐỨC TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG 2023

Th 5 07/09/2023 1 phút đọc

🌈 Nhân dịp khai giảng năm học mới 2023 - 2024, Công ty TNHH Hồng Đức thực hiện chương trình “TRAO HỌC BỔNG HỒNG ĐỨC TIẾP... Đọc tiếp

KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG HỒNG ĐỨC CHÂU THÀNH

KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG HỒNG ĐỨC CHÂU THÀNH

Th 2 21/08/2023 1 phút đọc

Công ty TNHH Hồng Đức xin vui mừng thông báo thành viên mới thuộc Hệ Thống Hồng Đức - Cửa hàng HỒNG ĐỨC CHÂU THÀNH sẽ... Đọc tiếp

HỆ THỐNG HỒNG ĐỨC ĐƯỢC VINH DANH TOP 10 CÔNG TY XUẤT SẮC NĂM 2022 Honda VIỆT NAM BÌNH CHỌN

HỆ THỐNG HỒNG ĐỨC ĐƯỢC VINH DANH TOP 10 CÔNG TY XUẤT SẮC NĂM 2022 Honda VIỆT NAM BÌNH CHỌN

Th 3 25/07/2023 1 phút đọc

Với phương châm hoạt động “Sự hài lòng của khách hàng – Sứ mệnh của chúng tôi”, cùng sự nỗ lực tuyệt vời của tập thể... Đọc tiếp