Honda HỒNG ĐỨC

Vinh danh và khen thưởng cho những nhân viên xuất sắc là một trong những hoạt động thường kì mỗi tháng của Hệ thống HEAD Hồng Đức nhằm ghi nhận những thành tích đóng góp của các bạn nhân viên xuất sắc trong tháng đồng thời thúc đẩy tinh thần làm việc của toàn thể nhân viên trong hệ thống, tạo động lực cho các bạn nhân viên hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Trong tháng 8 vừa qua, 12 cửa hàng của Hệ thống HEAD Hồng Đức đã chọn ra được 24 gương mặt xuất sắc nhất trong tháng từ bộ phận Bán hàng và Dịch vụ để vinh danh trên bảng vàng danh dự của HEAD

Hy vọng các bạn luôn là những tấm gương sáng cho tất cả thành viên của đại gia đình Hồng Đức.

Bộ phận Bán hàng:

Hồng Đức 1: Dương Văn Ngoan

Hồng Đức 2: Trần Tuấn Thanh

Hồng Đức 3: Hà Văn Mộng

Hồng Đức 4: Nguyễn Trung Hiếu

Hồng Đức 5: Nguyễn Phước Duy

Hồng Đức 6: Kha Thanh Phong

Hồng Đức 7: Lê Hoàng Vịnh

Hồng Đức 8: Nguyễn Văn Tiền 

Hồng Đức 9: Nguyễn Huỳnh Thanh

Hồng Đức 10: Hứa Thành Lộc

Hồng Đức 11: Nguyễn Văn Đo

Hồng Đức 12: Nguyễn Tấn Tài

 HINH NVSX T8-2019 2

 

Bộ phận dịch vụ:  

Hồng Đức 1: Tăng Văn Liễm

Hồng Đức 2: Nguyễn Thanh Tùng

Hồng Đức 3: Lê Văn Khởi

Hồng Đức 4: Lê Thành Sang

Hồng Đức 5: Nguyễn Hồ Thanh Đạt

Hồng Đức 6: Quách Văn Hậu

Hồng Đức 7: Nguyễn Phan Hải Đăng

Hồng Đức 8: Phạm Văn Toàn

Hồng Đức 9: Dương Trung Triệu

Hồng Đức 10: Trần Thanh Tâm

Hồng Đức 11:  Trần Văn Xuyên

 Hồng Đức 12: Phạm Ngọc Hậu

HINH NVSX T8-2019 3

Chúc mừng các nhân viên xuất sắc của tháng 8. Hi vọng rằng các bạn sẽ luôn tiếp tục phát huy tốt tinh thần làm việc của mình và sẽ là nguồn động lực để các bạn nhân viên khác cùng cố gắng, nỗ lực để đạt thành tích xuất sắc trong những tháng tiếp theo.

Bình Luận

1 2 3

SẢN PHẨM HAUS

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Honda HỒNG ĐỨC

PHỤ TÙNG - PHỤ KIỆN

Honda HỒNG ĐỨC

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Honda HỒNG ĐỨC

LIÊN KẾT NHANH

Honda HỒNG ĐỨC