Honda HỒNG ĐỨC

Vinh danh và khen thưởng cho những nhân viên xuất sắc là một trong những hoạt động thường kì mỗi tháng của Hệ thống HEAD Hồng Đức nhằm ghi nhận những thành tích đóng góp của các bạn nhân viên xuất sắc trong tháng đồng thời thúc đẩy tinh thần làm việc của toàn thể nhân viên trong hệ thống, tạo động lực cho các bạn nhân viên hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.
Trong tháng 6 vừa qua, 11 cửa hàng của Hệ thống HEAD Hồng Đức đã chọn ra được 21 gương mặt xuất sắc nhất trong tháng từ bộ phận Bán hàng và Dịch vụ để vinh danh trên bảng vàng danh dự của HEAD.

  •  Bộ phận Bán hàng:  

Hồng Đức 1: Nguyễn Văn Hữu

Hồng Đức 2: Nguyễn Văn Bé Sáu

Hồng Đức 3: Võ Văn Khải

Hồng Đức 4: Phạm Duy Thịnh

Hồng Đức 5: Trương Phi Công

Hồng Đức 6: Hồ Kế An

Hồng Đức 7: Huỳnh Đình Ngôn

Hồng Đức 8: NGuyễn Đình Phương

Hồng Đức 9: Đàm Quốc Hòa

Hồng Đức 10: Trần PHú Huận

Hồng Đức 11: NGuyễn Văn Đo

nvxx 7-2019 1

  •  Bộ phận dịch vụ:  

Hồng Đức 1: Nguyễn Thanh Tân

Hồng Đức 2: Nguyễn Lê Tuấn Vinh

Hồng Đức 4: Lê THành Sang

Hồng Đức 5: Nguyễn Thanh Phong

Hồng Đức 6: Nguyễn Văn Thuận

Hồng Đức 7: Đào Hồng Lưu

Hồng Đức 8: Phạm Văn Toàn

Hồng Đức 9: Dương Trung Triệu

Hồng Đức 10: Ngô Tấn Dân

Hồng Đức 11: Trương Phước Bình

nvxx 7-2019 2

Chúc mừng các nhân viên xuất sắc của tháng 6. Hi vọng rằng các bạn sẽ luôn tiếp tục phát huy tốt tinh thần làm việc của mình và sẽ là nguồn động lực để các bạn nhân viên khác cùng cố gắng, nỗ lực để đạt thành tích xuất sắc trong những tháng tiếp theo.

Bình Luận

1 2 3

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Honda HỒNG ĐỨC

PHỤ TÙNG - PHỤ KIỆN

Honda HỒNG ĐỨC

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Honda HỒNG ĐỨC

LIÊN KẾT NHANH

Honda HỒNG ĐỨC