Honda HỒNG ĐỨC

Vinh danh và khen thưởng cho những nhân viên xuất sắc là một trong những hoạt động thường kì mỗi tháng của Hệ thống HEAD Hồng Đức nhằm ghi nhận những thành tích đóng góp của các bạn nhân viên xuất sắc trong tháng đồng thời thúc đẩy tinh thần làm việc của toàn thể nhân viên trong hệ thống, tạo động lực cho các bạn nhân viên hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Trong tháng 2 vừa qua, 11 cửa hàng của Hệ thống HEAD Hồng Đức đã chọn ra được 22 gương mặt xuất sắc nhất trong tháng từ bộ phận Bán hàng và Dịch vụ để vinh danh trên bảng vàng danh dự của HEAD.

- Bộ phận Bán hàng: Mr.Dương Văn Ngoan (HĐ1), Mr.Trần Tuấn Thanh (HĐ2), Mr.Nguyễn Văn Hữu (HĐ3), Mr.Nguyễn Thanh Hoài (HĐ4), Mr.Trương Phi Công (HĐ5), Mr,Hồ Minh Toàn (HĐ6), Mr.Lê Hoàng Vịnh (HĐ7), Mr.Nguyễn Ngọc Lâm (HĐ8), Mr. Từ Văn Kê (HĐ9), Mr.Hồ Huệ Trí (HĐ10), Mr.Nguyễn Hoàng  Hữu Nghị (HĐ11).

NVBHXXT2

Bộ phận Dịch vụ: Mr.Nguyễn Tấn Sang (HĐ1), Mr.Trần Quốc Huy (HĐ2), Mr.Trần Quốc Tuấn (HĐ3), Mr.Nguyễn Thanh Tùng (HĐ4), Mr.Nguyễn Hồ Thành Đạt (HĐ5), Mr.Nguyễn Kê Nghiệp (HĐ6), Mr.Bùi Thanh Phong (HĐ7), Mr.Đặng Hữu Danh (HĐ8), Mr. Dương Trung Triệu (HĐ9), Mr.Trần Văn Ngoan (HĐ10), Mr. Nguyễn Văn Xuyên (HĐ11).

NVDVXXT2

Chúc mừng các nhân viên xuất sắc của tháng 2. Hi vọng rằng các bạn sẽ luôn tiếp tục phát huy tốt tinh thần làm việc của mình và sẽ là nguồn động lực để các bạn nhân viên khác cùng cố gắng, nỗ lực để đạt thành tích xuất sắc trong những tháng tiếp theo.

Bình Luận

1 2 3

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Honda HỒNG ĐỨC

PHỤ TÙNG - PHỤ KIỆN

Honda HỒNG ĐỨC

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Honda HỒNG ĐỨC

LIÊN KẾT NHANH

Honda HỒNG ĐỨC