Honda HỒNG ĐỨC

Vinh danh và khen thưởng cho những nhân viên xuất sắc là một trong những hoạt động thường kì mỗi tháng của Hệ thống HEAD Hồng Đức nhằm ghi nhận những thành tích đóng góp của các bạn nhân viên xuất sắc trong tháng đồng thời thúc đẩy tinh thần làm việc của toàn thể nhân viên trong hệ thống, tạo động lực cho các bạn nhân viên hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.
Trong tháng 12 vừa qua, 11 cửa hàng của Hệ thống HEAD Hồng Đức đã chọn ra được 21 gương mặt xuất sắc nhất trong tháng từ bộ phận Bán hàng và Dịch vụ để vinh danh trên bảng vàng danh dự của HEAD.

Bộ phận Bán hàng: Mr. Dương Văn Ngoan (HĐ 1), Mr. Trần Tuấn Thanh (HĐ 2), Mr. Nguyễn Văn Hữu (HĐ 3), Mr. Nguyễn Thanh Hoài (HĐ 4), Mr. Trương Phi Công (HĐ 5), Mr. Kha Thanh Phong (HĐ 6), Mr. Nguyễn Văn Đà (HĐ 7), Mr. Nguyễn Trung Tâm (HĐ 8), Mr. Lý Văn Cảnh (HĐ 9), Mr. Hồ Huệ Trí (HĐ 10) và Mr. Nguyễn Hữu Đức (HĐ 11).

BH T12

Bộ phận Dịch vụ: Mr. Nguyễn Tấn Sang (HĐ 1), Mr. Nguyễn Lê Tấn Vinh (HĐ 2), Mr. Phan Hoàng Tâm (HĐ 4), Mr. Nguyễn Hồ Thành Đạt (HĐ 5), Mr. Nguyễn Văn Thuận (HĐ 6), Mr. Bùi Thanh Phong (HĐ 7), Mr. Phạm Văn Toàn (HĐ 8), Mr. Dương Trung Triệu (HĐ 9), Mr. Trần Văn Ngoan (HĐ 10) và Mr. Châu Hoàng Thông (HĐ 11).

DV T12

Chúc mừng các nhân viên xuất sắc của tháng 12. Hi vọng rằng các bạn sẽ luôn tiếp tục phát huy tốt tinh thần làm việc của mình và sẽ là nguồn động lực để các bạn nhân viên khác cùng cố gắng, nỗ lực để đạt thành tích xuất sắc trong những tháng tiếp theo.

T12-2018

1 2 3

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Honda HỒNG ĐỨC

PHỤ TÙNG - PHỤ KIỆN

Honda HỒNG ĐỨC

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Honda HỒNG ĐỨC

LIÊN KẾT NHANH

Honda HỒNG ĐỨC