Honda HỒNG ĐỨC

Vinh danh và khen thưởng cho những nhân viên xuất sắc là một trong những hoạt động thường kì mỗi tháng của Hệ thống HEAD Hồng Đức nhằm ghi nhận những thành tích đóng góp của các bạn nhân viên xuất sắc trong tháng đồng thời thúc đẩy tinh thần làm việc của toàn thể nhân viên trong hệ thống, tạo động lực cho các bạn nhân viên hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.
Trong tháng 2 vừa qua, 10 cửa hàng của Hệ thống HEAD Hồng Đức đã chọn ra được 20 gương mặt xuất sắc nhất trong tháng từ bộ phận Bán hàng và Dịch vụ để vinh danh trên bảng vàng danh dự của HEAD.

  • Bộ phận Bán hàng: Mr. Dương Văn Ngoan (HĐ 1), Mr. Huỳnh Ngọc Khánh (HĐ 2), Mr. Nguyễn Thanh Tú (HĐ 3), Mr. Nguyễn Văn Ve (HĐ 4), Mr. Trương Phi Công (HĐ 5), Mr. Trần Phước Huy (HĐ 6), Mr. Nguyễn Thanh Nhã (HĐ 7), Mr. Nguyễn Ngọc Lâm (HĐ 8), Mr. Trần Trung Hậu (HĐ 9) và Mr. Đặng Hoàng Vinh (HĐ 11).

BH T02

  • Bộ phận Dịch vụ: Mr. Huỳnh Phú Quý (HĐ 1), Mr. Nguyễn Văn Cần (HĐ 2), Mr. Nguyễn Hữu Chí (HĐ 3), Mr. Dương Trung Triệu  (HĐ 4), Mr. Đoàn Chiến Đấu (HĐ 5), Mr. Nguyễn Thanh Vũ (HĐ 6), Mr. Tôn Tấn Lộc (HĐ 7), Mr. Lương Minh Đức (HĐ 8), Mr. Nguyễn Lê Trung Kiên (HĐ 9) và Mr. Trương Phước Bình (H11).

DV T02

Chúc mừng các nhân viên xuất sắc của tháng 2. Hi vọng rằng các bạn sẽ luôn tiếp tục phát huy tốt tinh thần làm việc của mình và sẽ là nguồn động lực để các bạn nhân viên khác cùng cố gắng, nỗ lực để đạt thành tích xuất sắc trong những tháng tiếp theo.

1 2 3

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Honda HỒNG ĐỨC

PHỤ TÙNG - PHỤ KIỆN

Honda HỒNG ĐỨC

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Honda HỒNG ĐỨC

LIÊN KẾT NHANH

Honda HỒNG ĐỨC